• Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
 • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
 • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
 • Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
 • Đối với công việc, phải tận tụy
 • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

truongbanbientap
Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông công bố Quyết định đổi tên trường thành Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V
 • Hoạt động trường
 • Hoạt động ngành
 • Giáo dục
 • Trong nước
 • Tin pháp luật
 • Quốc tế

Sau 13 ngày đàm phán căng thẳng với nhiều cuộc thương lượng kéo dài suốt đêm, vào lúc 1h30 ngày ...

12.14.2015
Read: 6245
 • Bài viết về giáo dục
 • Tuyển sinh
 • Đổi mới ND&PP dạy học
 • Quản lý học viên
 • Quy định quy chế
 • Gương sáng học viên
 • Diễn đàn thanh niên
 • Học viên tình nguyện
 • Rèn luyện
 • CLB học viên
 • Phương pháp GD hiện đại
 • CLB giáo viên
 • Gương sáng CAND
 • Giáo viên điển hình tiên tiến

Thực hiện sự chỉ đạo của BCH Đoàn trường Trung cấp Cảnh sát giao thông, nhằm góp phần giúp cho ...
10.25.2013
Read: 6001

Sáng ngày 11/5/2013 tại Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông đã diễn ra Hội thi Chủ nhiệm lớp giỏi ...

06.27.2013
Read: 6196
 • Công tác đoàn thể
 • Công tác hậu cần
 • Công tác đảng
 • Xây dựng lực lượng
 • Dạy nghề
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn