• Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
 • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
 • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
 • Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
 • Đối với công việc, phải tận tụy
 • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

truongbanbientap
Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông công bố Quyết định đổi tên trường thành Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V
Nhiệt liệt Chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt nam
 • Diễn đàn thanh niên
 • Học viên tình nguyện
 • Gương sáng học viên
 • Rèn luyện
 • CLB học viên
 • Phương pháp GD hiện đại
 • CLB giáo viên
 • Gương sáng CAND
 • Giáo viên điển hình tiên tiến

Thực hiện sự chỉ đạo của BCH Đoàn trường Trung cấp Cảnh sát giao thông, nhằm góp phần giúp cho ...
10.25.2013
Read: 5689

Sáng ngày 11/5/2013 tại Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông đã diễn ra Hội thi Chủ nhiệm lớp giỏi ...

06.27.2013
Read: 5777
 • Hoạt động trường
 • Giáo dục
 • Hoạt động ngành
 • Trong nước
 • Tin pháp luật
 • Quốc tế

Sau 13 ngày đàm phán căng thẳng với nhiều cuộc thương lượng kéo dài suốt đêm, vào lúc 1h30 ngày ...

12.14.2015
Read: 5966
 • Công tác đoàn thể
 • Công tác hậu cần
 • Công tác đảng
 • Xây dựng lực lượng
 • Dạy nghề
 • Tuyển sinh
 • Đổi mới ND&PP dạy học
 • Quản lý học viên
 • Bài viết về giáo dục
 • Quy định quy chế
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn